Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Jak objednat?

Jak objednat?

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: a. firmu a sídlo, příp. jméno a bydliště kupujícího včetně telefonického spojení, b. jednoznačné určení objednávaného zboží a jeho množství, c. případně další specifické požadavky – velikost, barva, materiál… d. čitelné jméno a podpis (u firem s razítkem) 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, podá o tom kupujícímu neprodleně zprávu. Na objednané zboží v hodnotě nad 5 000,- Kč, vybíráme zálohu ve výši 50 % ceny! Záloha je v případě neodebrání zboží nevratná.